Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

H. Missie

Prediken van de Heilige Missie

Na de tweede wereldoorlog werden twee “heilige zendingen” of heilige missies gepredikt.

 

De eerste had plaats onder pastoor Gustaaf Goethals van 13 tot 27 juni 1948 en werden gepredikt door de paters Vitus en Ewald (minderbroeders).

 

HMissie prentje

 

Hij schreef hierover het volgende :

De eerste drie dagen was het “kindermissie”. De paters bezochten alle parochianen ten huize. In de avondsermoenen waren doorgaans van 450 tot 500 aanwezigen (boven de 14 jaar. Er werden 574 biechten gehoord, de schooljeugd niet inbegrepen. Van 14 tot 28 juni werden meer dan 2000 h. communiën uitgereikt. Bij de kruisprocessie den zondag 20 juni waren er 458 mensen boven de 14 jaar, waaronder 100 mannen en 99 kinderen (zeer veel mannen die anders regelmatig de avondsermoenen bijwoonden speelden op die zondagmiddag met de duiven en vonden daarin een reden om geen deel te nemen aan de processie).

 

 

Bij de sluitingsplechtigheid, de zondag 27 juni werden er 538 beeldekens uitgedeeld (er waren ook veel kinderen aanwezig). Bij ’t uitgaan van de kerk werden dien namiddag voor de misdienaars de bijdragen der gelovigen ontvangen: opbrengst 5750 frank, waarvan 4000 frank aan de paters werden betaald en de rest besteed tot het dekken der onkosten. Volgens het oordeel der paters mocht deze missie onder de zeer goed geslaagde gerekend worden

 

De paters controleerden de aanwezigheden tijdens de missie


Om de parochianen te kunnen kontroleren op hun aanwezigheid tijdens het preken van de missie gaven de paters kaarten aan iedere parochiaan.

Deze kaart was verdeeld in kleine hokjes die moesten geknipt worden en zulk hokje moest bij het binnengaan aan de kerkdeur afgegeven worden.

HMissie prentje2

In die hokjes stond een nummer, dat nummer verwees naar de naam van de persoon.

De paters hadden lijsten met de namen en de nummers erbij.

Er stond ook de dag op waarop het strookje dient gebruikt te worden.

Aan de hand van de afgegeven nummers konden de paters en de parochiepriester zien wie op welke dag aanwezig was bij het preken van de missie.

Het was er niet zozeer om te doen wie aanwezig was maar wel om de afwezigen te kennen.

Wie weinig of niet naar de preken kwam luisteren werd dan door de pater thuis bezocht om de reden van afwezigheid te vernemen en de parochiaan eventueel aan te zetten tot het bijwonen van hun missieaktiviteiten.

Men kan zich moeilijk voorstellen dat deze manier van werken in de huidige tijd nog zou kunnen.

In 1958 onder pastoor Marcel Provenier werd een nieuwe missie gepredikt door de paters Vigiel en Gildard (capucijnen).

Ter gelegenheid van deze missie werd de kerk speciaal versierd en liet pastoor Provenier zich fotograferen met beide paters.

Foto verzameling Georgette Veeckman