Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Lezer worden

Al wie interesse heeft voor het verleden van je dorp…
kan contact opnemen met Dirk De Ganck of mail ons op info@gijzenzele.be

Het lidgeld voor inwoners van Oosterzele bedraag € 10. Digitaal slechts € 7 (graag uw e-adres doorgeven).

 

Daarin zit het abonnement op ons tijdschrift “De Gazet Van Gijsel”.

Vanaf 30 € bent u erelid. 

Alvast bedankt om onze vereniging op deze manier te steunen. 

Je kan betalen door overschrijving op de rekening van ‘Gijzels Genootschap van de kerkuil vzw’.

Op ons rek.nr. BE50 652852080418

met vermelding “naam_lidgeld 202?“.

Graag voor 31 december van elk jaar. 

  Indien u ons wilt sponseren contacteer Dirk De Ganck  via mail : info@gijzenzele.be   of via telefoon :   0470 54 53 80


Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil VZW

 

Schoolstraat 21  – 9860 Oosterzele (Gijzenzele) 

Ondernemingsnummer : BE0671714706

Rek.nr. BE05 6528 0342 1275

www.gijzenzele.be — info@gijzenzele.be