Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Gazetjes

Tot heden uitgeven Gazetjes 

 

Vanaf 2014 wordt de Gazet van Gijsel driemaandelijks uitgegeven. De eerste 3 exemplaren waren nog wat zoekwerk naar een vast stramien.

 

Interesse om deze ‘Gazetjes” ook te ontvangen ?
Klik hier op “lezer worden”. Lezer worden

De gazetjes
 
2021/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Geschiedenis van het voetbal te Gijzenzele
Het leven van de pastoors
Onze plechtige communie
Uit Gijzels fotoboek
De Korenwindmolen van Gijzel
 
2021/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Geschiedenis van het voetbal te Gijzenzele
Het leven van de pastoors
Pastoors te gijzenzele
Halve Maanroute
De Korenwindmolen van Gijzel
 
2021/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Geschiedenis van het voetbal te Gijzenzele
Herdenking mei-dagen 1940
Landskouter 1940
Pop-up bar Cafe Moderne
Pastoors van Gijzel
Onze Plechtige Communie
Uit Gijzels fotoboek
De Korenwindmolen van Gijzenzele
 
2021/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
 
2020/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
Pastoor Van Vlaenderens eerste bevindingen
Fotoboek
De dekenij Sint-Lievens-Houtem
Oorlogsschade
Herdenking 2020
De Molen van Gijzenzele
 
2020/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
Carnaval in Gijzel
Herdenking 2020
Het verhaal van korporaal Geuze
De Molen van Gijzenzele

 
2020/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Gijzelse straten
Sobere Covid-19 herdenking
Het leven van de pastoors
Pastoors van Gijzenzele
Uit het Gijzels fotoboek
De Geschiedenis van Voorwaarts
De Korenwindmolen van Gijzenzele
 
2020/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De geschiedenis van het voetbal te Gijzenzele 
Dooibarelen en 11 november viering
Pastoors van Gijzenzele
Uit het Gijzels fotoboek
De Madelief
Onze plechtige communie
De Korenwindmolen van Gijzenzele
 
2019/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
11 november viering
Werken in de gemeente
Verkiezingen
Korenwindmolen


 
2019/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
Herdenking door de tijd heen
Waardevol kruisbeeld gestolen
Het verhaal van korporaal Geuze
Van KGB naar Okra
Hulp gezocht
 
2019/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Gijzelse straten
Gouden huwelijken
Pastoor Van Vlaenderen aangesteld
Voorbije zomer 
Cyclocross in 1968
De Molen van Gijzenzele
 
2019/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
Wordingsgeschiedenis Gijzenzele
Kerkstoelen
Fotoboek
Korenwindmolen
 
2018/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
De commissie Openbaren onderstand
Broodzetting en bakkersreglement
Kerkenbeleidsplan
De herbergen van Gijzenzele
Hoeve “Van Durme”
 
2018/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Gijzelse Duivenkoers
Gijzelse straten – hun geschiedenis
Hoeve “Van Durme”
Dorpsfiguur  Etienne Oosterlinck
1ste sergeant Zaunbreckers
 
2018/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De Gijzelse straten – hun geschiedenis
Briljanten jubileum
Hoeve “Van Durme” en leven op de boerderij


 
2018/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gijzelse straten
Wordingsgeschiedenis Gijzenzele
Kerkstoelen
Fotoboek
Korenwindmolen
 
2017/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
Van Armentafel tot COO
Uit het GIjzels fotoboek
Met de champetter op ronde
De herbergen van Gijzenzele
Nieuwjaarke zoete – het sterzingen
 
2017/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
De burelen van weldadigheid
KAJ-sportfeesten
Met de sjampetter op ronde 
Erfgoeddag – thema zorg
Herbergen 
Herdenking
Jeugdclub Privera
 
2017/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De commissie Openbaren onderstand
De Slag om GIjzenzele/Kwatrecht
Dorpsfiguur Van Durme Johan
Herbergen
Mariaverering te Gijzenzele
 
2017/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
De commissie Openbaren onderstand
De dichtste buren van het klooster
Dorpsfiguur Edgard Van De Vijver
Herbergen
Fotoboek
Mariaverering te Gijzenzele
 
2016/01
Woord en mededelingen van de voorzitter
Twee monumenten voor de gesneuvelden
Uit het GIjzels fotoboek
Heimwee (Willy de Gusseme)
Klooster der zusters Apostelinnen
 
2016/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
Twee monumenten voor de gesneuvelden
(bijkomend)
De NSB afdeling Gijzenzele
Uit Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Marc Van Gaver
Herdenking
Klooster der zusters Apostolinnen (slot)
 
2016/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Van Armentafel tot COO
Gijzel Kirmesse 1959 en Baanstropens
Uit het Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Willy Bockstaele
Vergeten volksport
De Herbergen van Gijzenzele
 
2016/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Van Armentafel tot COO
Ballon geland
Uit het Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Pastoor Moisse
De Herbergen van Gijzenzele
 
2014/01
Nieuwjaarswens van de voorzitter
Ramskapelle 1914
Nieuwe herberg in Gijzel
Klooster der zusters Apostolinnen
Uit Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Jacqueline Van de Vijver
Uit Gijzels fotoboek
 
2015/02
Woord en mededelingen van de voorzitter
Duivenspiegel 1975
Programma mei-dagen
Uit Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Willy Van De Vijver
Relaas van een soldaat uit Gijzenzele
Klooster der zusters Apostolinnen
 
2015/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Herdenking Slag om Gijzenzele
Programma Gijzel Kirmesse 2015
Uit het Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Antoine Hertegonne
Gijzenzeels priester draagt dankmis op
Klooster der zusters Apostolinnen
 
2015/03
Woord en mededelingen van de voorzitter
Gesneuvelden van Gijzenzele WO1
Een geslaagde Gijzel kirmesse
Uit het Gijzels fotoboek
Dorpsfiguur Juliaan Du Seuil
Klooster der zusters Apostolinnen
 
2014/01
Woord van de voorzitter
Kareeloven te Gijzenzele
Het varken en nieuwjaar
Dorpsfiguur Bertha De Knijf
Actua
Een foutje geslopen
De tijd van toen
 
2014/02
Woord van de voorzitter
Kermisprogramma 1969
Kermisprogramma 2014
Meidagen 2014
Dorpsfiguur Lucien Oosterlinck
Uit Gijzels fotoboek
 
2014/03
Woord van de voorzitter
Ramskapelle 2014
De patroonheiligen van Gijzenzele
Dorpsfiguur Cyriel Bockstaele
Het bolspel te Gijzenzele
 
2014/03
Woord van de voorzitter
Den electriek in Gijzenzele
De gemeenteschool
De sjampetter
Dorpsfiguur Petrus De Cooman
De volkse jongen
Feest bij de tafelvoetbalclub
 
2013/01
Woord van de voorzitter
Gemeenteraadsverkiezingen
 Gemeenteschool
De sjampetter
Stampkot of olieslagmolen
Dorpsfiguur Margriet Sergeant
De volkse jongen
 
2013/02
Woord van de voorzitter
Gemeenteraadsverkiezingen
Ereschrijfboek der opstellen
Dorpsfiguur Jules Vervondel
De volkse jongen
Verdwenen erfgoed
 
2013/03
Woord van de voorzitter
Den electriek in Gijzenzele
De gemeenteschool
De sjampetter
Dorpsfiguur Petrus De Cooman
De volkse jongen
Feest bij de tafelvoetbalclub
 
2011/01
Ontstaan Genootschap
Processen verbaal van politie
De sacramentsprocessie  1956
De sjampetter
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteschool
 
2011/02
Een gelukkig nieuwjaar
Processen verbaal van politie
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteschool
De sjampetter
De volkse jongen
Dorpsfiguur Gerard Van Durme
 
2012/01
Woord van de voorzitter
Gijzelse kampioenen
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteschool
De hondsdagen
De sjampetter
Dorpsfiguur Denise Van Gremberghe