Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Erfgoed

Betreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden.
Het is dus breder dan de term `monument`, die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en `immaterieel` erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie.


Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf.
Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

 

Erfgoed kan een nieuw leven leiden als mensen het een plaats geven in hun eigen wereld.
We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed aan.
Erfgoed evolueert voortdurend.

 

Maak uw keuze via het Menu “Erfgoed” bovenaan.

Oorlogserfgoed


Met oorlogserfgoed bedoelen we documenten of voorwerpen uit de oorlogstijd, in dit geval WOI en WOII.
Het kan gaan om militaire objecten (uniformen, wapens, medailles, voorwerpen die aan soldaten toebehoorden) of documenten uit de oorlogsadministratie.

Evenzeer om voorwerpen uit het dagelijkse of persoonlijke leven aan het front, in kampen, maar ook thuis (dagboekjes, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, recepten, foto’s, …).

Maak uw keuze via het Menu “Erfgoed” bovenaan.

Religieus erfgoed

Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in verband staat.

Funerair erfgoed

Ons funerair erfgoed behoort tot het kwetsbaarste dat we bezitten.
Het is blootgesteld aan de weerelementen, aan bodemerosie en fluctuerende grondwaterspiegels.
Daarenboven dreigt het bij verwaarlozing of door het verstrijken van de concessie onverbiddelijk opgeruimd te worden.
Als concessiehouder of eigenaar van funerair erfgoed wil je je geliefde graf in goede staat onderhouder.

 

Maak uw keuze via het Menu “Erfgoed” bovenaan.