Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Gijzels genootschap

Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil

Heeft u archiefmateriaal dat wij voor u kunnen bijhouden, contacteer ons op info@gijzenzele.be.

Ook foto’s van evenementen van vroeger, of huizen of andere herinneringen nemen we graag op. WIlt u uw foto’s niet kwijt ? Geen probleem. Wij scannen deze in en u krijgt uw originele foto terug mee. 

Ontstaan van ‘Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil’. 

Als voorbereiding van het boek “Oosterzele 1950-2000 Een tijdsbeeld” werd voor Gijzenzele een werkgroep opgericht voor de aanbreng van tekstmateriaal .

Na de publicatie  in mei 2005 volgde op 5 juni 2005 , in samenwerking met de Gezinsbond, een succesvolle (300 deelnemers!) erfgoedwandeling “Gijzel Binnenste Buiten”.

Enkele Gijzenzelenaars kregen de smaak te pakken om het erfgoed van ons dorp verder te onderzoeken en te bewaren.

Zo werd de feitelijke vereniging “Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil” opgericht.

Ondertussen heeft het genootschap een ganse palmares van activiteiten op zijn naam .

In 2006 en 2010 werd de bloedige “Slag van Gijzenzele” van de meidagen 1940 herdacht.

Vooral de herdenking van 2010, in samen werking met het gemeentebestuur van Oosterzele, met een grote tentoonstelling in het gewezen fabriekspand van familie De Cuyper, kreeg enorme aandacht.

Minister van Defensie De Crem,waardeerde onze inspanningen met zijn bezoek. 

In 2008 werd de 200 jaar oude sacramentsprocessie, na 35 jaar terug in ere hersteld .

Tevens werd tegelijkertijd een “uilenschieting” georganiseerd , verwijzend naar een kerkelijk gebruik anno 1651.

De enorme inspanningen van Het Genootschap bleven niet onopgemerkt : voor hun uitzonderlijke prestaties kregen de leden van het genootschap op 21/01/2010 de bronzen medaille van de “Palmares voor menslievendheid” uitgereikt door de oudste Koninklijke Vereniging van Dragers van Eretekens en Medailles van België. 

Het Genootschap blijft niet stilzitten : integendeel nu met de opening van een eigen lokaal in de “mannekensschool” van Gijzenzele werden nieuwe initiatieven uitgewerkt met o.a. in het weekend van 1 oktober a.s. een unieke fototentoonstelling van oude dorpsbeelden van Gijzenzele. 

Waarom ?

Vele documenten en archiefmateriaal gaan verloren of kunnen moeilijk of zelfs helemaal niet meer geraadpleegd worden.

Zij verdwijnen in privé bezit of vallen onder het monopolie van openbare besturen.

Teneinde ons eigen streekmateriaal te beschermen en dit van verdwijning of vernietiging te vrijwaren, werd besloten een “heemkundige kring” op te richten.

Deze moet in een verder stadia uitgroeien tot een cultureel centrum met een permanente tentoonstellingsruimte als een volkskundig en folkloristisch museum.

De bijzonderste doelstelling is dus het samenbrengen van een archief.

Daartoe hopen wij op milde schenkers, die ons dergelijk materiaal ter beschikking willen stellen. Ook copies, duplicata en of andere reproducties zijn belangrijk en steeds welkom. 

Ons adres:

GOC De Mannekesschool

Schoolstraat 21

9860 Oosterzele Gijzenzele

Info@gijzenzele.be

Bij de onderstaande personen kun je altijd terecht:

Voorzitter:

Dirk De Ganck

dirk.deganck@skynet.be

Ere-Voorzitter:

Marc Van Gaver (heeft ons genootschap verlaten)


Penningmeester

Petra Van Bever

petra.van.bever@telenet.be

Logistiek

Patrick Ysebie

patsysebie@skynet.be

Andere Bestuursleden :

Johan Van Durme

johanvandurme@skynet.be

Losse medewerkers

Rudy De Corte

Andy Van Delsen

Christine Schokkaert

Foto van het eerste bestuur van het Gijzels Genootschap.

vlnr: Johan Van Durme, Willy Van De Vijver, Marc Van Gaver,
Petra Van Bever, Patrick Ysebie, Dirk De Ganck en Willy Bockstaele (V)