Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

Algemene weetjes

Gijzenzele, Belgische gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, administratief en gerechtelijk arrondissement Gent, gerechtelijk kanton Merelbekeop de grens tussen zandig en zandlemigVlaanderen. 


Gijzenzele heeft een oppervlakte van 187 ha (oudtijds 159 bunder, 211 roeden) en had op 31december 1976, 885 inwoners. Momenteel ± 950 inwoners.


Gijzenzele, ligt ten noorden van Melleten oosten van Wetteren, ten zuiden van Oosterzele en ten westen van Gontrode en Landskouter.


Het heeft een hoogteligging variërend van 25 m in het noorden over 34. 77 m aan de kerkdorpel tot 37m in de hoogstraat en tot 53 m in het zuidwesten op de grens met Oosterzele (de Wulgenstraat).

De bodem varieert van zand over licht zandleem tot zandleem.


Ook de waterhuishouding is zeer uiteenlopend.

Waterlopen met naam zijn er niet en de drie beekjes (Polderbeek, Landskouterbeek en Scheibeek) die de gemeente doorkruisten, zijn door de tijd heen overgegaan in een gewone gracht.


Gijzenzele was een landbouw en is momenteel vooral een woongemeente voor pendelaars naar Gent en Brussel. Ruim 80 % van de bevolking pendelt


Qua nijverheid was hier vroeger een stoelenfabriek (gespecialiseerd in kerkstoelen) en een vrij groot aannemersbedrijf.


De land- en tuinbouwactiviteiten zijn sterk teruggelopen en hebben momenteel nog betrekking op 1 landbouwbedrijf , 1 tuinbouwbedrijf en een loonwerker.


Gijzenzele wordt in het oosten doorsneden door de N 42 – een drukke verkeersweg welke de verbinding vormt tussen het E 40 complex te Wetteren en Geraardsbergen.Het bestuur van de gemeente (vóór 31 december 1976) bestond uit een burgemeester, twee schepenen en vier raadsleden die om de zes jaar herkozen werden.


De politiemacht bestond uit één veldwachter die dienst deed voor twee gemeenten namelijk Gontrode en Gijzenzele.Op kerkelijk gebied behoren we tot het bisdom Gent, dekenij OosterzeIe. Missen vinden hier niet meer plaats


Op 1 januari 1977 werd Gijzenzele, als gevolg van de fusie, bij de gemeente Oosterzele gevoegd.