Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

2011-Opening mannekesschool

In 2010 werd de oude-gemeenteschool in de volksmond de “Mannkesschool” na jaren verval, grondig gerenoveerd.

Nieuwe ramen, centrale verwarming, een nieuw verflaagje zorgden voor een frisse look.

De school werd in 2011 plechtig opnieuw ingehuldigd.

 

 

De 2 klaslokalen kregen een naam “Lokaal Meester Willy” en “Lokaal Meester De Seuil”.

Dit naar de twee laatste onderwijzers welke hier les gaven.

Het lokaal meester Willy  werd ingericht als retrocafé en het lokaal meester De Seuil als tentoonstellingsruimte.

Foto’s Opening Mannekesschool september 2011