Gijzenzele, een gemeente vol erfgoed

2008-Dorp met toekomst met de sacramentsprocessie in ere hersteld

Het Gijzels behaalde de prijs “dorp met toekomst” met het project “religie in het dorp” .

 

De aloude sacramentsprocessie werd in ere hersteld , na 25 jaar. Eerst ‘het Lof’ om 14.00u

Gevolgd door een de processie zelf en afgesloten met een ‘donderpreek’ 

Meteen ook de inhuldiging van de roepsteen van de sjampetter zoals destijds gebruikelijk.

Op deze roepsteen deed de sjampetter zijn mededelingen naar het volk toe.

Op de Gijzelse kermis (laatste weekend van augustus)vandaag wordt dit na de ‘zielemis’ overgedaan.

Daarna was het tijd voor de uilenschieting. 

Dit was een gebruik uit 1651 . Al wie een uil kon schieten uit de kerktoren, werd met een drinkpenning beloond. Schreef pastoor Jan Brielinck in zijn kerkrekening van 1651. Er waren teveel uilen destijds in de open toren van de kerk. Herlees de donderpreek
De sacramentsprocessie in ere hersteld
Persconferentie  

Fotoalbum persconferentie
Persconferentie  

Fotoalbum voorbereiding processie
Lof om 14.00u  

Fotoalbum Lof
Processie naar kapelleke  

Fotoalbum Processie naar kapel
Eerste stop aan kapelleke van St. Barbara  

Fotoalbum eerste stop aan kapelleke St.Barbara
Processie naar klooster  

Fotoalbum Processie naar klooster
Tweede stop aan klooster aan de Grot van O.L.V van Lourdes  

Fotoalbum Tweede stop aan klooster aan de Grot van O.L.V van Lourdes
Derde stop : Vroegere kapelleke van H. Nicolaas van Tollentijn  

Fotoalbum Derde stop : Vroegere kapelleke van H. Nicolaas van Tollentijn
Processie terug naar de kerk  

Fotoalbum Processie terug naar de kerk
Donderpreek door Jean-Pierre Fack  

Fotoalbum Donderpreek door Jean-Pierre Fack
Inhuldiging van de roepsteen  

Fotoalbum Inhuldiging van de roepsteen
De Uilenschieting  

Fotoalbum Uilenschieting
Persartikelen  

Fotoalbum Persartikelen
Beelden langs de baan  

Fotoalbum Beelden langs de baan
Plan opstelling processie  

Fotoalbum Opstelling plan
Album De sacramentsprocessie in ere hersteld  

Fotoalbum De sacramentsprocessie in ere hersteld