Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin

Artikels

Na de godsdienststrubbelingen en de oorlogen tijdens de tweede helft van de 16de eeuw en het het begin van de 17de eeuw tot aan het Twaalfjarig Bestand van 1609 

waren de kerken in een zeer erbarmelijke staat van verval.
Veel ‘liturgische’ voorwerpen ontbraken en het weinige dat er was voldeed niet aan de kerkelijke voorschriften. 

In 1673 tijdens de regering van Lodewijk de XIVde werden de kerkmeubelen naar Gent vervoerd en in 1677
wanneer alle gevaar voor plundering geweken was terug naar Gijzenzele gebracht. er was voldeed niet aan de kerkelijke voorschriften. 

Geschrift

 

De kerkrekening uit 1675.

Item betaelt jet deel welcke dese kercke te doogen heeft in de courtoysie welcke den heere pastor heeft gegeven voor het gebruyck van de caemer daarin de kerckmeubelen tsedert april 1673 gevlucht hebben geweest tot einde april 1677….