Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

OorlogsErfgoed

Met oorlogserfgoed bedoelen we documenten of voorwerpen uit de oorlogstijd, in dit geval WOI en WOII.
Het kan gaan om militaire objecten (uniformen, wapens, medailles, voorwerpen die aan soldaten toebehoorden) of documenten uit de oorlogsadministratie.

Evenzeer om voorwerpen uit het dagelijkse of persoonlijke leven aan het front, in kampen, maar ook thuis (dagboekjes, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, recepten, foto's, …).


Maak uw keuze via het Menu "Erfgoed" bovenaan.