Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Ontstaan van de kerk - Kerk verbouwingen in 1800

Artikels

 ---------------- Verbouwingen 1800 - plan

De kerkrekeningen van de parochie Gijzenzele zijn ver van volledig en we moeten dan ook tot de jaren 1840 wachten eer we enkele rekeningen terugvinden.

In het jaar 1841 werd metser Louis Verstrtaeten een som van 12 francen negen en sestig centiemen betaald voor het uitvoeren van werken aan de kerk.

In 1845 werden er marmeren plinten geplaatst in de kerk.

“Ik den ondergetekende verbind mij om de plint in de kerk van Gijzele te leveren aan de prijs van seshondert en sestig frank de hoogte is in rooden marber 1 meter en 2 dikte en een plint in graniet van 4 centimeter en 25 hoogte is te samen 41 meter en 64 centimeter”
Gedaan te Gijzele de 1 maart 1845 (get) L. Van Den Bossche

Op 12 augustus 1872 ontvangt een zekere Devos uit Oudenaarde van pastoor Piens de som van 1300 frank voor het leggen van een nieuwe vloer in de kerk te Gijzenzele.