Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Ontstaan van de kerk - De kerk in de periode 1780

Artikels

 Half de jaren 1780 (1783 – 1786) werd grondig aan de kerkmuren gewerkt. Maar liefst elfduizend zeshonderd kareel-stenen[4] werden aangekocht en verwerkt.

Uit later teruggevonden archiefstukken blijkt dat de kerk in deze periode grondig is verbouwd lees vergroot. In ditzelfde stuk lezen we dat de vorige kerk dateerde van rond de jaren 1500. Plannen van de oude kerk zijn echter niet teruggevonden. Wel enkele kerkrekeningen. 

“Item prentendeert den recidant en de moet hem voor betaelinge vallideren de somme van thien pond acht schellingen en seven grooten over leveringen van erf duijsent seshondert careel steen verwerkt aenden kerkckmuer van hier £ i0.8.7.0”

Aan Joannes Derese moest men twee pond, zeven schellingen en zes groten betalen voor het leveren van kalk.

“item betaelt aen joannes Derese over leveringe van drij cruijsen calk tot de somme van twee pond seven schellingen en ses grooten dus £ 2.7.6.0”

 Even later betaalt men nog eens voor twee voeren kalk: “item betaelt over ‘thaelen van twee voeren calk tot de somme van £ 0.i4.0.0”

Maar nog bleek de hoeveelheid kalk niet genoeg want: item betaelt aan jan Baptiste gaublomme de somme van een pond derthien schellingen over leveringen van niegenthien backen calck dus £ 1.i3.0.0”

De metser en dienaars stonden ook op de betaallijst: “item betaelt aen jan Baptiste De Wilde metser ende sijne dienaers de somme van ses ponden elf schellingen en ses grooten over het maeken vanden voornoemden kerkckmuer dus £ 6.ii.6.0”

Ook de banken werden gemaakt en hersteld: “item aen J haelterman temmerman over het macken ende repatie vande banken in de kercke tot de somme van een pond erf schellingen en ses grooten dus hier £ i.ii.6.0”

Men ging ook over tot het opsmukken van de buitenkant van de kerk:
“item noch betaelt voor thien witte plantsoenen geplant aende kerkcke goederen tot de somme van thien schellingen en thien grooten dus £ 0.i0.i0.0”


[4] Een kareel (Frans carel)steen is een veldovensteen welke meestal uitstekend vorstbestand is, deze steensoort werd beschouwd als een steen voor "gewoon metselwerk".