Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Ontstaan van de kerk - Verbouwen Van de Kerk

Artikels

 In de loop van de 13de eeuw (tussen 1200 en 1300) werd een nieuwe kerk gebouwd. Het huidige koor in Balegemse steen met zijn spitsbogige gotische vensters met maaswerk zijn nog gedeeltelijk oorspronkelijk. Het maaswerk werd later gerestaureerd.

Het koor werd gebouwd met grote vierkante stenen en was voorzien van vijf vensters met een wijde opening – later teruggebracht naar vier. Het is versterkt door steunberen.

Over het oorspronkelijk schip en portaal van de kerk zijn geen gegevens gekend. Wel weten we dat het huidige schip op de grondvesten van het vroegere schip zijn gebouwd. 

Dit schip dateert waarschijnlijk uit de 17de of 18de eeuw. Dat we hier geen juiste datum kunnen vermelden heeft alles te maken met het gedeeltelijk ontbreken van het kerkarchief.

Uit de kerkrekeningen van de jaren 1600 weten we dat in 1649 de oude kerk aanzienlijk werd hersteld en dat het dak met ‘tichelen’ werd bedekt.

 
De kerkrekening uit 1649

“Item betaelt aan Paulus Eeckman” over thaelen van een voer tichelen om de kerkcke te decken nach gendt” 

 In 1680 werden er nieuwe ramen geplaatst.