Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Bunker A37

Bunker   Kerkstraat – A 37

Oosterzele   – deelgemeente Gijzenzele, Kerkstraat tussen woningen 21 en 23
Kadastraal:   Oosterzele, 6de afdeling   Gijzenzele - sectie A nr 486 d   en e

 

 Bronnen: Bruggehoofd Gent door Erik Janssen en het ministerie van financien Comité tot aankoop.  

A37 kadastrale ligging algm A37 kadastrale ligging det

Kadastrale toestand jaren '30

(Min fin -1ste comté tot aankoop)

Detail van het onteigende perceel

(Min fin -1ste comité tot aankoop)

  

kad hertegonne lucht hertegonne

Kadastrale toestand heden

(Min fin - adm van het kadaster)

Luchtfoto heden

(foto Agiv)

 

Oorsprong van eigendom

 

Het deel van het perceel grond waarop naderhand bunker A 37 werd opgericht stond oorspronkelijk onder grotere oppervlakte gekend als kadastraal perceel nummer 486a en behoorde toe aan de heer Raymond de Vliegher uit Vorst.

Bij akte verleden op 9 maart 1935 ten overstaan van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gent werd voormeld perceel grond verkocht aan de Belgische Staat.

Ingevolge akte verleden op het kantoor der Registratie en Domeinen Bottelare te Merelbeke op 13 april 1960 werd de grond met eropstaande bunker verkocht aan mevrouw Maria Keymeulen, weduwe van de heer Oscar De Schaepmeester, te Gijzenzele.

Heden is de grond en bunker eigendom van de familie Hertegonne – Roggeman.

 

Beschrijving van de bunker

 

Het betreft een gecementeerde bunker met twee schietgaten. De schietgaten zijn gecamoufleerd als twee ramen welke verborgen zaten achter luiken.

De hoeken waren opgemetst en het metselwerk werd afgesloten met een “lanteau” . Het metselwerk was eveneens bepleisterd met cementlaagje. Daarboven werd een dakconstructie geplaatst met een licht hellend dak van ± 30°.

Binnenin bevinden zich twee kamers welke met elkaar verbonden zijn.

Beide kamers zijn voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleur. Daarnaast was er ook een voorziening voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.

Aan de muren waren haken en rekken voorzien. De haken voor het aanhangen van allerlei materiaal zoals helm en rugzak. De rekken waren ijzeren haken waarop een eiken plank werd gelegd. Op deze plak werden de kogelbanden gelegd. Tijdens de slag om Gijzenzele was de bunker bemand door de 13de compagnie van het 6de Linieregiment en bestond uit een sectiechef, twee stukoversten, twee laders en twee schutters